TRATAMENDUARI ATXIKITZEAK

TRATAMENDUARI ATXIKITZEAK GURE BIZI KALITATEA HOBETZEN DU

IKASTE PROZESU KONPLEXU ETA AKTIBOA DA.

 

ZAINTZA AKTIBO ETA ARTATSUKO PROZESUA, ZEINEAN ERIA OSASUN LANGILEEKIN ELKARLAN ESTUAN ARITZEN BAITA BERE OSASUNA ATXIKITZEKO AHALEGINEAN.

ERIAK PARTE HARTU BEHAR DU PROZESUAN ETA MEDIKUAK AGINDU DIZKION TRATAMENDUAK EGIN BEHAR DITUELA ONARTU ETA BERE EGIN BEHAR DITU.

Medikuaren eta eriaren arteko harremana funtsezkoa da prozesu honetan. Joan-etorriko harremana da Behin onartu delarik, ekitea da hurrengo urratsa.
Ikaste prozesuan faktore anitzek eragiten dute.
Familiakoak, emozionalak, ingurunekoak, gizartekoak etab. Eta horiek bideratu eta oreka bilatu behar da.

2015. URTEKO JARDUNALDIETAN, IANIRE GARAY, ELKARTEAREN PSIKOLOGOA, GAI HONI BURUZ MINTZATU ZITZAIGUN; IRUDI ZENBAITEN BIDEZ HOBE ULER DAITEKE PROZESU GUZTIA.

 

BIENESTAR EMOCIONAL FAVORECE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

psicologia FQ

TRATAMENDUEI TINKO ATXIKI GABE, IA EZ DUTE TRATAMENDU HORIEK ERAGINIK ETA ERITASUNA AREAGOTZEN DOA ETA GURE BIZI KALITATEA ANDEATZEN.
EGOERA EMOZIONAL ONA FUNTSEZKOA DA TRATAMENDUARI ATXIKITZEKO ETA EMAITZA ONEK EGOERA EMOZIONALA HOBETUKO DUTE ERE.

FIBROSI KISTIKOA DUTEN IKASLEAK ARTATZEA

FUNTSEZKOA DA IKASTETXEETAN ARTATZEA FK DUTEN ERIAK.
Horregatik, irakasleek fibrosi kistikoa zer den ezagutzeak erruz laguntzen du eria tratamenduari atxiki dakion, batez ere haur txikien kasuan.
Oso garrantzitsua da ikastetxe eta familien arteko harremana, bai eta elkartearen laguntza, eriei laguntzen baitzaie eta FKrekin bizitzea errazten.

HELDUENGAN ALDAKETA BULTZATZEA

HAURRENGAN ATXIKITZEA BULTZATZEA

TRATAMENDUARI ATXIKITZEAK FK-UP